Selecteer een pagina

QS Gezondheidsmanagement gaat in 2014 nog intensiever samenwerken met WPEX. Met deze samenwerking hoopt QS Gezondheidsmanagement samen met WPEX een “gat” te dichten,  nu uit de cijfers van het afgelopen jaar blijkt dat meer dan 60% van het verzuim psychisch is en de reguliere GGZ hulpverlening voor veel werknemers steeds moeilijker bereikbaar is. Werknemers met bijvoorbeeld ernstige psychische klachten, ADHD, autisme, persoonlijkheidsproblemen, in combinatie met overbelasting of een arbeidsconflict, vallen vaak nog buiten de boot als het gaat om snelle diagnostiek en behandeling; het duurt vaak te lang tot men specialistische diagnostiek krijgt.

Veelal blijkt dat men niet de juiste behandeling krijgt waardoor herstel en re-integratie stagneren. Langdurig verzuim met uiteindelijk WGA is helaas geen uitzondering meer in deze gevallen. Reden voor QS Gezondheidsmanagement en WPEX om onze specialismen te bundelen en nog meer passende producten aan te bieden waar het gaat om expertise en behandeling in de 1e, 2e of 3e lijn.

Kortom: spoediger optreden van herstel door kwalitatief hoogstaande diagnostiek en snellere behandeling.