Selecteer een pagina

De Participatiewet die in januari 2015  in het leven werd geroepen om mensen met een handicap te laten participeren op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat bedrijven de plicht krijgen om ook werknemers met een handicap aan te nemen, waaronder mensen met een stoornis in het Autistisch Spectrum. Er is in de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar knelpunten waar mensen met Autisme op het werk tegenaan lopen. Eén van die knelpunten is dat mensen met autisme veel stress krijgen door prikkels of veranderingen op de werkvloer.

Geluiden van collega’s zoals telefoongesprekken, het tikken op toetsenborden, eetgeluiden of geluiden van buiten, halen iemand met autisme steeds opnieuw uit hun concentratie. Mensen met autisme (ASS)  kunnen deze geluiden en prikkels niet buitensluiten met als gevolg dat het soms een bijna onmenselijke inspanning kost om zich te concentreren.

Een ‘kantoorplein” is voor de meeste mensen met autisme een bron van chaos. Ook visuele prikkels kunnen heel sterk zijn. Denk daarbij aan drukke schilderijen aan de muren, veel rommel op de bureaus, fel licht of weerkaatsend zonlicht dat door de ramen naar binnen schijnt. De aftershave of parfum van een collega, de boterham met pindakaas van een bezoeker of gewoon de etensluchtjes die vanuit het bedrijfsrestaurant richting de werkvloer komen. Alle indrukken komen voor mensen met autisme even hard naar binnen. Ook veranderingen zoals een nieuwe leidinggevende, een andere werkwijze, een andere computersysteem, verhuizing van het bedrijf, een andere reistijd kunnen een bron van stress zijn. Veranderingen of een teveel aan prikkels en indrukken kunnen leiden tot overbelasting, verzuim en soms zelfs tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Vaak is ook nog niet duidelijk dat er sprake is van autisme. Goede diagnostiek en begeleiding is daarom van groot belang.

Er is niet een bepaald soort werk dat per definitie bij iemand met autisme past, ieder mens is anders – en autisme uit zich ook bij iedereen weer anders. Daarom is het belangrijk dat iemand met autisme een duidelijke gebruiksaanwijzing heeft ofwel dat hij weet wat bij hem past. Autisme hoeft geen belemmering te zijn: verschillende soorten werk zijn mogelijk, afhankelijk iemands talent. Mensen met autisme hebben vaak specifieke talenten die voor bedrijven waardevol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: technisch inzicht, het vermogen om lange tijd geconcentreerd met één onderwerp bezig te zijn, oog voor detail en een sterk analytisch denkvermogen. Werk dat in het verlengde hiervan ligt, rekening houdend met de beperkingen biedt meestal de meeste kans op succes.