Selecteer een pagina

VERWIJZER

Bedrijfscounseling

BMW, psychosociale begeleiding, stresscounseling e.a.

Iedere werknemer krijgt in zijn leven wel eens te maken met psychosociale problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen die ontstaan na een reorganisatie, werkdruk, spanningen problemen in de samenwerking of communicatie, conflicten met collega’s of leidinggevenden of privéproblemen. Wanneer deze problemen klachten veroorzaken, het functioneren beïnvloeden en een rol gaan spelen in het verzuim, kan het zinvol zijn een bedrijfscounselor in te zetten. Dit kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zijn, maar ook een stresscounselor, psycholoog of therapeut.

Intake

Nadat de werknemer is aangemeld zal er altijd eerst een intake worden ingepland. De bedrijfscounselor maakt samen met de betrokken medewerker een inventarisatie en stelt vervolgens een plan op om de problemen op praktische wijze aan te pakken, zodat de medewerker deze zelf kan oplossen. Het gaat bij deze trajecten met name om de lichtere problematiek waarbij er sprake is van relatief kort verzuim. Bedrijfscounseling is altijd gericht op terugkeer naar het werk. De doelstelling van de werkgever zal daarom worden meegenomen in dit traject.

Als blijkt dat de problemen voornamelijk werk gerelateerd zijn, zal een driegesprek worden geadviseerd, dit heeft vaak een toegevoegde waarde als het gaat over duurzame werkhervatting. Tijdens het driegesprek proberen werknemer en werkgever onder begeleiding van de bedrijfscounselor te bespreken welke factoren een rol spelen in het ontstaan van de klachten en hoe dit kan worden opgelost.
Wanneer tijdens de intake blijkt dat de aangevraagde interventie niet passend is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onderliggende psychische of psychiatrische problematiek, zal in overleg met de opdrachtgever worden gekeken naar een eventuele andere, meer geschikte interventie.

Rapportage

De bedrijfsarts ontvangt gedurende het traject voortgangsverslagen met medische informatie. De werkgever en casemanager ontvangen informatie over de voortgang middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie), met name als er verandering is van de belastbaarheid of andere zaken spelen die van belang zijn voor de re-integratie.