Selecteer een pagina

INTERVENTIE / RE-INTEGRATIE

Directe Specialistische Behandeling (DSB)

Directe toegang tot psychiatrische behandeling, met mogelijkheid tot gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering.

DSB: directe behandeling van psychiatrische problematiek

Goede psychiatrische behandeling is moeilijk te verkrijgen. De GGZ heeft na jaren van bezuinigen steeds minder deskundigheid in huis. Daarbij is er doorgaans sprake van lange wachttijden; een probleem waar ook werknemers en werkgevers steeds meer tegen aanlopen. Verwaarlozing van psychische problematiek leidt vaak tot verergerde klachten en maandenlange vertraging van herstel en re-integratie.

QS Gezondheidsmanagement verzorgt directe toeleiding naar psychiatrische behandeling, in samenwerking met QS Herstel, een behandelcentrum gericht op specialistische GGZ. Na indicatiestelling middels expertise compact of uitgebreid kan direct worden gestart met een gericht behandeltraject, waardoor toename van klachten en langer verzuim voorkomen kunnen worden. Bij duidelijk vermoeden van een psychiatrische diagnose kan met verwijzing van de huisarts ook direct na de intake een specialistische behandeling worden ingezet. De behandeling is individueel en wordt gegeven door een psychiater, vaak in samenwerking met een verpleegkundig specialist en een psycholoog. Naast aandacht voor herstel is binnen elk traject ook aandacht voor werkhervatting.

Werkgeversmodule: regelmatige terugkoppeling over voortgang

Om goede afstemming tussen behandeling en geleidelijke werkhervatting mogelijk te maken verzorgt QS Gezondheidsmanagement een zogenaamde werkgeversmodule.

In tegenstelling tot behandeling binnen de reguliere GGZ, ontvangt de bedrijfsarts een periodieke terugkoppeling over de voortgang van het traject. Ook de werkgever wordt bij de voortgang betrokken middels een ‘lekenrapport’ (in FML termen). Zo kan goede afstemming plaatsvinden tussen werknemer, bedrijfsarts, casemanager en werkgever op gebied van belastbaarheid van de werknemer en optimale re-integratie.

Snelle diagnostiek gevolgd door een traject op maat

Een traject start altijd met vroegdiagnostiek, indien nodig gevolgd door uitgebreider diagnostisch onderzoek. Dit valt binnen het zorgtraject. Na diagnosestelling volgt een helder behandeladvies zodat het traject zo snel mogelijk kan starten, waarbij het benodigde aantal sessies zo nauwkeurig mogelijk wordt ingeschat op basis van de ernst en aard van de problematiek.

Uw werknemer betaalt nooit meer dan zijn/haar eigen risico. Voor de werkgever zijn de kosten van de behandeling beperkt tot de kosten van de werkgeversmodule waarbinnen de periodieke terugkoppeling met bedrijfsarts en – middels lekenrapport – met werkgever worden verzorgt. Op basis van de inschatting van het aantal sessies en behandelduur heeft u als opdrachtgever een duidelijk beeld van de te verwachten tijdsinspanning en bijbehorende kosten van de werkgeversmodule.

Vergoeding vanuit zorgverzekering werknemer

De behandeling zoals aangeboden binnen de DSB bij QS Herstel valt binnen de basiszorgverzekering. Met instemming van werknemer is gedeeltelijke vergoeding vanuit zijn/haar zorgverzekering mogelijk. Hierdoor blijven de kosten van een snelle interventie voor de werknemer voor de werkgever beperkt tot de werkgeversmodule.