Selecteer een pagina

WERKNEMER

Neuropsychologisch onderzoek met AD onderzoek

Vaak heeft de bedrijfsarts en werkgever behoefte aan een objectieve inschatting van de belastbaarheid van een medewerker. In veel gevallen biedt een NPO met AD onderzoek dan uitkomst.

 

Wat is een Neuropsychologisch onderzoek met AD onderzoek?

Een Neuropsychologisch onderzoek met AD onderzoek, is een NPO uitgebreid met een uitgebreide AD scan om zo de mogelijkheden voor werk van werknemer objectief vast te stellen.

Wanneer is een Neuropsychologisch onderzoek met AD onderzoek zinvol?

Als er naast een Neuropsychologische inschatting van beperkingen ook een uitspraak gedaan dient te worden over de daadwerkelijke inzetbaarheid van de medewerker, rekening houdend de aanwezige beperkingen, de functieomschrijving en situatie op het werk.

Het onderzoeksteam

De het neuropsychologische onderzoek met AD onderzoek wordt verricht door een combinatie van specialisten: Het neuropsychologische onderzoek wordt verricht door een klinisch neuropsycholoog. Dit is een gespecialiseerde neuropsycholoog (4-jarige specialisatie opleiding, BIG geregistreerd). Deze wordt ondersteund door een psychodiagnostisch werker. Het AD onderzoek wordt verricht door een arbeidsdeskundige.

Rapportage

Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). Daarnaast wordt een een arbeidsdeskundige inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor werk op basis van de beperkingen, functieomschrijving en arbeidssituatie.

De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid.

Tarief

Op aanvraag

Locaties

Het onderzoek kan worden uitgevoerd op verschillende locaties over heel Nederland o.a. in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle.

In overleg is het ook mogelijk om in additionele locaties onze diensten aan te bieden, indien noodzakelijk kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Voor meer info: Neem contact op