Selecteer een pagina

PREVENTIE

QS Consult

QS Consult is een op duurzame inzetbaarheid gerichte dienstverlening voor werkgevers en werknemers. Een 24/7 telefonisch beschikbaar team van ervaren professionals bespreekt alle denkbare vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de mogelijke oplossingen. QS biedt vervolgens, desgewenst, een breed palet aan gerichte advisering, begeleiding en eventueel – in overleg – toegang tot professionele hulpverlening, coaching of training-on-the-job. Met onbeperkt toegankelijke en deskundige ondersteuning levert QS Consult een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid en voorkomen van verzuim.

Kleine interventie, groot resultaat

De drempel om advies in te winnen of professionele hulp te zoeken, is vaak erg hoog. Dit terwijl direct contact met een ervaren deskundige meestal sterk bijdraagt aan het vinden van een oplossing. Een telefonisch consult wordt bovendien als zeer laagdrempelig ervaren: altijd binnen handbereik en desgewenst anoniem. Wanneer het contact bovendien prettig is en men oplossingsgericht en adequaat geholpen wordt, heeft dit een sterk preventieve en kostenbesparende werking: men heeft richting gekregen en vertrouwen in een nieuwe aanpak.

QS Consult voor werknemers

Werknemers kunnen – zo nodig anoniem – terecht met al hun vragen op gebied van werk, werk-privé balans, leefstijl, psychische problemen, conflicten, financiën en andere thema’s. Ze worden door de ervaren professionals van QS Consult geholpen om actief te werken aan oplossingen en herstel van mentale vitaliteit. QS kan, desgewenst, de werknemer verder ondersteunen met gerichte interventies op gebied van begeleiding, coaching of professionele hulpverlening.

QS Consult voor leidinggevenden

Leidinggevenden kunnen bij QS Consult terecht met al hun vragen over duurzame inzetbaarheid. Het herkennen van dreigend verzuim of levensfaseproblematiek, vragen rondom interne communicatie, invoer van helder verzuim- of ouderdomsbeleid, het verbeteren van de eigen skills; voor alle denkbare thema’s is QS Consult beschikbaar voor advies. Onze QS Consultant bespreekt de problematiek met de leidinggevende om zo tot een passende en effectieve strategie te komen.