Selecteer een pagina

INTERVENTIE / RE-INTEGRATIE

Directe Specialistische Behandeling (DSB)

Goede psychiatrische behandeling is moeilijk te verkrijgen. De reguliere GGZ heeft na jaren van bezuinigen steeds minder deskundigheid in huis. Daarbij is er doorgaans sprake van lange wachttijden; een probleem waar steeds meer patiƫnten tegen aanlopen.

QS verzorgt directe toeleiding naar psychiatrische behandeling, in samenwerking met QS Herstel. Na zorgvuldige diagnostiek kan direct worden gestart met een gericht behandeltraject, waardoor toename van klachten en langer verzuim voorkomen kunnen worden. De behandeling is individueel en wordt gegeven door een psychiater, vaak in samenwerking met een psycholoog.

Trajecten op maat

Na diagnosestelling volgt een helder behandeladvies voor de vervolginterventie. Het benodigde aantal sessies wordt ingeschat op basis van de ernst en aard van de diagnostiek. Het daadwerkelijke aantal sessies hangt af van het verloop van de behandeling.

Vergoeding door uw zorgverzekering

De behandeling zoals aangeboden binnen de DSB valt binnen de basiszorgverzekering. Daarmee is gedeeltelijke vergoeding vanuit uw zorgverzekering mogelijk. Het niet vergoede deel van de behandeling wordt door QS Herstel voor haar rekening genomen. U betaalt dus als patiƫnt niet meer dan uw eventueel openstaande eigen risico, net als in de reguliere GGZ.