Selecteer een pagina

ONZE MANIER VAN WERKEN

Over QS

  • QS Gezondheidsmanagement is een gecertificeerd bedrijf met ervaren professionals en ruime expertise op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en re-integratie bij psychisch verzuim.
  • QS Gezondheidsmanagement werkt in opdracht van arbodiensten, bedrijfsartsen, werkgevers, re-integratiespecialisten, verzuimverzekeraars en verzekeringsartsen.
  • QS Gezondheidsmanagement staat voor gericht en helder advies, een snelle aanpak en behandeling zonder wachttijden.

Eerst begrijpen, dan handelen

QS gelooft in de kracht van een heldere probleemanalyse en specialistische diagnostiek als uitgangspunt voor verder handelen: eerst moet duidelijk zijn wat er precies speelt, dan pas volgt een gerichte interventie of behandeling.
Een zeer compleet spectrum aan interventies kan vervolgens worden ingezet, op maat, zonder wachttijd en altijd in de buurt van de cliënt.
Zo draagt QS bij aan preventie en sneller herstel van functioneren bij psychische klachten.

Interventies op maat

QS biedt via haar landelijk netwerk van gespecialiseerde behandelaars een breed spectrum aan interventies. Aan de hand van de probleemanalyse kunnen we zo een interventie op maat aanbieden, zonder wachttijd en altijd in de buurt van de cliënt.

Transparantie

Voor een goede re-integratie is afstemming tussen de verschillende betrokken partijen van groot belang. Een werkgever wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het herstel van de werknemer. De werknemer wil graag dat de werkgever tijdens de re-integratie zijn/haar takenpakket afstemt op de mogelijkheden en beperkingen op dat moment, en de ruimte krijgt voor duurzaam herstel.

De trajectadviseurs vormen een verbindende schakel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Zij zorgen ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek komt, altijd in goed overleg met cliënt en opdrachtgever.