Selecteer een pagina

WERKNEMER

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Heeft u last van bijvoorbeeld aandacht- en concentratieproblemen, geheugenklachten of klachten als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel? Wilt u graag laten objectiveren of er daadwerkelijk stoornissen zijn en of er sprake is van beperkingen? In deze gevallen geeft een NPO duidelijkheid

Wat is een Neuropsychologisch onderzoek?

Een neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet om cognitieve klachten te objectiveren.

Het onderzoek kan er op gericht zijn vast te stellen welke gevolgen een mogelijke hersenbeschadiging of hersenaandoening heeft voor uw functioneren.

Het onderzoek

Bij het onderzoek worden eerst uw klachten in kaart gebracht. Vervolgens wordt een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Zo kunnen onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning worden getest.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door één van onze klinisch neuropsychologen, ondersteund door een psychodiagnostisch werker.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Indien u medicijnen gebruikt, neemt u dan uw medicatiepaspoort mee.

Duur

Het onderzoek duurt 3,5 tot 4 uur.

Rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. U ontvangt als eerste de concept-rapportage. Als betrokkene heeft u recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de bedrijfsarts plaats. De werkgever ontvangt een terugkoppeling van het onderzoek in de vorm van een ‘lekenrapport’, hierin is – conform de richtlijnen – geen medische informatie opgenomen.

Voor meer info: Neem contact op