Selecteer een pagina

Verwijzer

Verwijzer

QS Gezondheidsmanagement biedt een uniek breed palet aan interventies op het gebied van psychisch verzuim. Preventie vroegdiagnostiek en diagnostiek & behandeling op maat. Bij psychisch verzuim geldt in hoge mate dat snel handelen en waar mogelijk voorkómen, essentieel is.

Preventie van psychisch verzuim is goed mogelijk. Door in een vroeg stadium signalen te herkennen die duiden op dreigend verzuim, en de betreffende werknemer vervolgens met de juiste adviezen en ondersteuning aan het werk te houden; dát is preventie zoals het hoort te zijn.

Met QS Consult bieden wij een belangrijke bijdrage aan duurzame inzetbaarheid en preventie. Onze 24-uur -telefonisch en zonodig anoniem- bereikbare zorgprofessionals zijn getraind in het adviseren van werknemers en leidinggevenden en het aanreiken van oplossingen om psychisch verzuim aantoonbaar te voorkomen.

Als een werknemer reeds verzuimt, zorgen een combinatie van vroegdiagnostiek, gevolgd door eventuele snelle interventies op maat, voor afname van de schadelast; uw werknemer gaat sneller weer aan het werk en wordt daarbij maximaal ondersteund door QS.

Doordat de reguliere GGZ steeds moeilijker toegankelijk wordt en wachttijden oplopen, kiezen steeds meer verwijzers voor psychologische en psychiatrische behandeling via QS Gezondheidsmanagement. Met partner QS Herstel, een landelijke psychiatrische behandelpraktijk, wordt drempelloze behandeling in combinatie met een werkgeversmodule mogelijk gemaakt welke gedeeltelijk valt binnen de zorgverzekeringswet.

Hoe wij u als verwijzer betrekken bij alle QS-trajecten

U als verwijzer ontzorgen wij zoveel mogelijk omdat onze trajectadviseur de regie blijft voeren over het traject; de focus van iedere interventie ligt daarbij op herstel en vergroten van de belastbaarheid. Iedere belangrijke verandering t.a.v. herstel en de belastbaarheid wordt met u gedeeld zodat er een concreet re-integratieadvies kan worden gevormd. De bedrijfsarts ontvangt de medische informatie en onderbouwing. De werkgever blijft eveneens goed op de hoogte door regelmatige terugkoppeling middels een lekenrapportage.

Waarom QS Gezondheidsmanagement het beter doet

Wij geloven in een kwalitatief hoogstaande probleemanalyse als uitgangspunt voor een eventuele interventie. Zonder een heldere analyse kan geen adequate behandeling volgen en zal vertraging van herstel en re-integratie optreden.
De combinatie van zorgvuldige diagnostiek, passende behandeling en ervaren professionals, maakt
QS Gezondheidsmanagement tot een kwaliteitsmerk. Waar anderen geloven in een groepsgewijze therapeutische aanpak van werknemers, vaak onder een ‘werkdiagnose’ burnout, zien wij in de praktijk veel meer effect van een individuele aanpak op maat. Ons landelijk netwerk bestaat uitsluitend uit van professionals met ruime ervaring op het gebied van psychische problemen en werk.
Dit resulteert in duurzaam herstel, reductie van verzuim en schadelastvermindering.