Selecteer een pagina

Onze diensten

Onze diensten

QS Gezondheidsmanagement werkt oplossingsgericht. Onze dienstverlening is te verdelen in vier aandachtsgebieden:

 

1. PREVENTIE

group-2 Effectieve preventie kan!  Wanneer in een vroeg stadium tekenen van dreigend verzuim worden gesignaleerd en de juiste ondersteuning wordt ingezet, wordt verzuim voorkomen. QS Consult biedt een 24-uurs telefonische service aan werknemers en leidinggevenden voor laagdrempelige ondersteuning bij persoonlijke problemen op allerlei gebieden. Onze zorgprofessionals geven gericht advies.

 

2. INTAKE & DIAGNOSTIEK

diagnostiek Bij QS Gezondheidsmanagement start ieder traject met een uitgebreide probleemanalyse; de Intake. De trajectadviseur van QS bespreekt alle eventuele problemen op werk of privé, en welke mogelijkheden er zijn om te komen tot herstel. Indien aanvullende diagnostiek geïndiceerd is, biedt QS alle denkbare onderzoeken; psychiatrische expertiseneuropsychologisch onderzoekpersoonlijkheidsonderzoekonderzoek naar autisme (ASS)ADHD of middelenmisbruik. QS vindt dat een gedegen analyse van het probleem altijd de start dient te zijn van een interventie.

 

3. BEHANDELING /RE-INTEGRATIE

group-4Het landelijk QS-netwerk van ervaren behandelaars wordt ingezet voor de gerichte interventies en behandelingen. Er is altijd een behandelaar beschikbaar in de buurt van cliënt, zonder wachttijden, met ervaring in de specifieke problematiek. Alle interventies richten zich op duurzaam herstel en het vergroten van de belastbaarheid.

 

 

4. LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

group-5Onder de Wet Verbetering Poortwachter loopt u als werkgever bij langdurig verzuim een groot risico op hoge kosten. Een goed uitgevoerd – en gedocumenteerd – re-integratietraject is dus voor u en uw werknemer van groot belang. QS heeft specifieke expertise op het gebied van de WGA-dossiers en beoordeelt met een team van deskundigen (psychiaters, verzekeringsartsen) of er sprake is van behandel en/of re-integratiemogelijkheden of van duurzaamheid van beperkingen. Zo draagt QS bij aan een goede medische onderbouwing van arbeids(on)geschiktheid.