Selecteer een pagina

VERWIJZER

SoberCare alcoholmonitoring

SoberCare biedt dienstverlening ter ondersteuning van werknemers met alcoholproblematiek die langdurig nuchter willen blijven.

SoberCare programma

Het SoberCare programma biedt remote close monitoring. Dit houdt in dat de nuchterheid van deelnemers objectief, discreet en betrouwbaar wordt gemonitord op afstand. Dit geschiedt middels een mobiele blaastester (de SLBLUE) die in verbinding staat met een mobiele telefoon. Deze vorm van monitoring is weinig belastend – er zijn geen laboratorium-analyses nodig – en gebruiksvriendelijk: de testprocedure neemt niet meer dan 1 minuut per keer in beslag.

Deelnemers wordt verzocht om 4 maal per dag een blaastest uit te voeren. Vóór iedere test ontvangt de werknemer een herinnering per SMS. De deelnemer heeft vervolgens twee uur de tijd om de test uit te voeren, in de praktijk blijkt dit ruim voldoende tijd om de testen in de dagelijkse routine in te passen.

Op moment van blazen wordt door de mobiele blaastester een foto genomen van de deelnemer, ter verificatie van diens identiteit. De testuitslag is voor de deelnemer direct te zien. Zowel de testuitslag als de foto worden direct via internet naar de centrale meldkamer van SoberCare verzonden.

Permanente monitoring

Verslaving is een ziektebeeld dat o.a. wordt gekenmerkt door veelvuldige terugval in middelenmisbruik doordat voor veel verslaafden langdurige nuchterheid moeilijk vol te houden is. SoberCare ondersteunt deelnemers middels permanente monitoring. Permanent omdat de verslavingsproblematiek zich niet beperkt tot werkdagen; ook buiten werktijd is de verleiding vaak groot toch weer alcohol te gebruiken met alle risico’s van dien. Immers, juist het maat houden (‘een beetje drinken’) is voor de meeste verslaafden onmogelijk. Alleen langdurige, volledige abstinentie is dus een zinvol doel. SoberCare biedt dan ook uitsluitend permanente monitoring van nuchterheid.

De standaard duur van het programma is 12 maanden.

Testuitslagen en notificatie

Met deelnemer wordt bij aanvang van het programma overeengekomen welke personen en/of instanties telkens snel op de hoogte zullen worden gebracht van eventuele positieve (er is alcohol genuttigd) of gemiste testen. Deze personen zijn in ieder geval de bedrijfsarts, maar vaak ook de behandelaar van een verslavingsinstelling, en de partner van de deelnemer. Zij krijgen uitsluitend meldingen van eventuele afwijkende testresultaten (positief of gemist). Er geldt dus; geen bericht is goed bericht. Standaard ontvangen deelnemer en overige overeengekomen derden wekelijks het zogenaamde Weekoverzicht met de resultaten van alle ingeplande blaastesten van de afgelopen week.