Selecteer een pagina

Werkgever

Werkgever

Een gezond bedrijf, dat is wat iedere werkgever zich wenst. Werknemers die zich goed voelen en zich pro-actief opstellen zijn productiever en zullen minder snel verzuimen. QS Gezondheidsmanagement heeft een bewezen effectief aanbod als het gaat om preventie en duurzame inzetbaarheid

Vertrouwenspersoon

QS Gezondheidsmanagement is gespecialiseerd in preventie van en behandeling bij psychische klachten van werknemers. In het kader van preventie biedt QS ook de dienstverlening van een extern en gecertificeerde vertrouwenspersoon aan. Deze dienstverlening kan breed en op maat ingezet worden.

Preventie van verzuim: QS Consult

QS Consult helpt u dit te realiseren. Middels onbeperkte –telefonische en desgewenst anonieme- toegang tot zorgprofessionals voor al uw werknemers en leidinggevenden, wordt de mogelijkheid geboden direct met een eventueel probleem aan de slag te gaan. QS Consult biedt tevens trainingen en workshops aan leidinggevenden in het herkennen van de eerste signalen van psychische problemen bij werknemers.
Met QS Consult hebben reeds vele bedrijven hun verzuim structureel zien dalen.

Werknemer ziek thuis? Snelle analyse en interventie voorkomt lang verzuim

Bij verzuim met psychische klachten is het essentieel om zo vroeg mogelijk te analyseren wat het probleem is: als hier te lang mee gewacht wordt, betekent dit vaak dat de verzuimkosten onnodig hoog worden.

QS Gezondheidsmanagement biedt direct een uitgebreide intake door ons trajectadviseurs. Deze ervaren psychologen komen tot een inschatting van wat nodig is voor herstel en re-integratie. Soms is nadere diagnostiek nodig, geboden door een breed team van professionals (psychologen, psychiaters). Na de probleemanalyse kan desgewenst direct een interventie plaatsvinden: QS biedt landelijk een breed behandelaanbod op psychisch gebied.

In overleg met u en uw bedrijfsarts wordt gestreefd naar een spoedige interventie om het herstel en re-integratie te bevorderen. U wordt gedurende het traject op de hoogte gehouden middels een lekenrapportage. Daarnaast zijn onze trajectadviseurs dagelijks bereikbaar voor advies en overleg.

WGA-dossiers

Bent u eigen risicodrager voor langdurig verzuim? Dreigt u vele jaren de kosten van het psychisch verzuim van een werknemer te moeten betalen? QS Gezondheidsmanagement heeft veel ervaring op het gebied van WGA-dossiers, en de expertise in huis om een WGA-dossier gedegen te onderbouwen. Dit kan voor uw bedrijf forse besparingen opleveren.

Na uitgebreid specialistisch onderzoek worden in een rapportage de aard en ernst van de beperkingen en de actuele stand van zaken in kaart gebracht, wordt de inhoud en het effect van de behandelingen tot nu beschreven, en of er nog behandeling mogelijk is om de belastbaarheid te verbeteren en wordt de prognose voor herstel en beperkingen ingeschat.

Ook wanneer de beperkingen duurzaam zijn en er kans is op blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt dit deskundig onderbouwd richting UWV.