Selecteer een pagina

WERKNEMER

Werknemer

Psychische klachten komen erg veel voor. Soms zijn de klachten van dien aard dat u dreigt uit te vallen of zich ziek moet melden.
Wanneer de psychische klachten vervolgens niet over gaan en hulp te lang op zich laat wachten, is de kans groot dat de situatie verslechtert. QS Gezondheidsmanagement biedt alle mogelijke ondersteuning voor werknemers met psychische klachten. QS wordt in de regel door een bedrijfsarts gevraagd de zorg voor een werknemer met psychische klachten op zich te nemen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wanneer u bent aangemeld, wordt u door een van onze psychologen gebeld om een afspraak te plannen voor een intakegesprek. Dit gesprek is telefonisch en is bedoeld om uw klachten in kaart te brengen en in te kunnen schatten wat u nodig heeft om te herstellen. Samen met u kijken we welke behandeling het meest passend is en wat uw behoefte is.

Wat gebeurt er na het intakegesprek?

Interventies | plan op maat
Als duidelijk geworden is wat het probleem inhoudt, wordt in overleg met u en de bedrijfsarts een plan op maat opgesteld om de klachten aan te pakken: QS heeft ruime mogelijkheden voor begeleiding en behandeling, variërend van coaching tot tweedelijns specialistische begeleiding. Daarbij hebben we locaties in heel Nederland en werken we zonder wachttijd. U bent dus verzekerd van snelle hulp bij u in de buurt.

Diagnostiek
In sommige gevallen is nader onderzoek en diagnostiek wenselijk. Denk hierbij aan onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken, autisme, concentratieproblemen of psychische belastbaarheid. Ook hierin kan QS Gezondheidsmanagement voorzien. Dit diagnostisch onderzoek wordt, afhankelijk van de problematiek, uitgevoerd door een psychiater of door een klinisch neuropsycholoog.
Door deze gedegen diagnostiek wordt goed helder wat de aard en ernst van uw problemen zijn en kan met vertrouwen een goede keuze gemaakt worden uit de verschillende behandelmogelijkheden (interventies).

Werken aan herstel en terugkeer naar werk
QS Gezondheidsmanagement gelooft dat werken gezond maakt en herstel bevordert. Het werk en de re-integratie is dan ook altijd een onderwerp binnen de trajecten.
We geven advies ten aanzien van het re-integratieplan en een verantwoorde opbouw van werktijden en verantwoordelijkheden. We doen dit in overleg met de bedrijfsarts. Hiermee voorkomen we dat de psychologische drempel voor terugkeer naar werk onnodig hoog wordt.

Wat wordt er over mijn herstel gecommuniceerd?
Uw gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Terugkoppeling aan bedrijfsarts en werkgever geschiedt uitsluitend nadat u hier schriftelijk toestemming toe heeft verleent middels een machtiging. QS Gezondheidsmanagement richt zich op herstel. Herstel van ziekte, klachten, maar ook herstel van functioneren thuis, sociaal en op uw werk.

De opdrachtgever, in de regel uw bedrijfsarts en werkgever, wordt door de Trajectadviseur op de hoogte gehouden van de voortgang binnen het intake- en behandeltraject: de bedrijfsarts in medische termen, de werkgever in niet-medische termen (het zogenaamde lekenrapport). Zo kan QS samen met u en uw bedrijfsarts werken aan een verantwoorde terugkeer naar gezondheid en werk.