Selecteer een pagina

WERKNEMER

Expertise Compact

Bij psychisch verzuim is een goede analyse van de problematiek vaak nodig om een doelgerichte interventie in te kunnen zetten. Een compacte psychiatrische expertise leidt vaak tot geheel nieuwe inzichten die dikwijls bepalend zijn voor het succes van de re-integratie. Als er reeds regulier behandeling is ingezet, maar deze stagneert, is een psychiatrische expertise geïndiceerd ter kritische evaluatie van de diagnose en de behandeling.

Wat is een Expertise Compact

Een Expertise Compact is een compact psychiatrisch onderzoek gericht op de actuele situatie. Het onderzoek geeft inzicht in

  • de aard en ernst van de problematiek
  • een professioneel, fact-based oordeel op gebied van de mate van arbeidsongeschiktheid
  • een inschatting van de behandelmogelijkheden en prognose voor re-integratie.

De psychiater overziet het gehele spectrum van psychische klachten (van mild tot ernstig, burn-out tot psychose) en is daarbij in staat ook eventuele onderliggende problematiek (persoonlijkheid, verslaving etc) te herkennen. Zo ontstaat een compleet beeld van de aard en ernst van de problematiek van de werknemer.

Wanneer is een Expertise Compact onderzoek zinvol?

Bij verzuimende of niet verzuimende werknemers met psychische klachten waarover onduidelijk bestaat t.a.v. de diagnose, adequaatheid van de behandeling, de prognose of waarbij een snelle behandeling noodzakelijk is.

  • Bij onduidelijkheid over diagnose, te volgen behandeling en prognose
  • Bij vermoeden kans op langdurig verzuim
  • Bij frequent verzuim
  • Bij Second Opinion
  • Bij stagnatie of risico sanctie UWV
  • Bij verschillende visies van partijen over de vraag of er sprake is van ziekte of conflict

 

Het onderzoeksteam

De expertise compact wordt uitgevoerd door één van onze psychiaters

Rapportage
Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid.
Tarief
Op aanvraag
Locaties

Het onderzoek kan worden uitgevoerd op verschillende locaties over heel Nederland o.a. in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle.

In overleg is het ook mogelijk om in additionele locaties onze diensten aan te bieden, indien noodzakelijk kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Voor meer info: Neem contact op