Selecteer een pagina

LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Soms is er bij werknemers sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Onduidelijkheid over de mogelijkheden voor behandeling en terugkeer naar werk zijn vaak niet in het belang van werknemer en werkgever. Een gedegen analyse van de situatie, medisch onderzoek op psychisch en indien nodig fysiek gebied, en het in kaart brengen van de huidige en te verwachten arbeidsmogelijkheden kan vaak duidelijkheid bieden. Met behulp van een volledig en heldere medische argumentatie rond mogelijke arbeidsongeschiktheid kunnen de verschillende partijen weer verder.