Selecteer een pagina

INTERVENTIE / RE-INTEGRATIE

Psychologische Interventie

Psychologische begeleiding zal in de regel worden gedaan door een psycholoog of een (psycho)therapeut. Na een uitgebreide intake wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd en gekeken welke therapievorm het meest aansluit bij de problematiek en behoefte van cliënt.

Wat is een Psychologische Interventie?

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Wanneer is een Psychologische interventie zinvol?

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Het onderzoekteam

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Rapportage

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Tarief

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Locaties

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?

Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever

Aanmelden voor Verkorte Diagnostiek kan via ons aanmeldformulier.