Selecteer een pagina

WERKNEMER

Arbeidspsychologisch onderzoek

Wat is een Arbeidspsychologisch onderzoek?

In arbeidspsychologisch onderzoek komen verschillende aspecten aan de orde die van belang zijn voor het functioneren in werk zoals  IQ, ambities, ervaring, geleverde prestaties, opleiding en groeimogelijkheden, werkstijl,  persoonlijk functioneren.

Arbeidspsychologisch onderzoek kan antwoord geven op verschillende loopbaan vragen zoals:

  • Waar liggen de kwaliteiten, leer- en groeimogelijkheden?
  • Waar liggen de sterke en zwakke kanten?
  • Is terugkeer in eigen functie of bij eigen werkgever nog mogelijk?
  • Moet er een re-integratie traject naar een andere baan of andere werkgever worden ingezet?
Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een oriënterend gesprek, testonderzoek en terugkoppeling onderzoeksresultaten aan de cliënt en opdrachtgever. In het onderzoek worden de verschillende tests en vragenlijsten ingezet afhankelijk van de vraagstelling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren arbeidspsycholoog.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Duur

Het onderzoek duurt 3 tot 5 uur.

Rapportage

De onderzoeksuitslagen worden gerapporteerd in de vorm van een profielschets c.q. sterkte-zwakte-analyse, waarin ook op specifieke vragen antwoord kan worden gegeven. Het doel is vooral een basis te geven waarop afwegingen gemaakt kunnen worden over de kwaliteit van het huidige functioneren en keuzes ten aanzien van de arbeidstoekomst.

De cliënt ontvangt als eerste de rapportage. De cliënt heeft recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats.

Voor meer info: Neem contact op