Selecteer een pagina

Gezondheidsmanagement

Wat is gezondheidsmanagement?

Gezondheidsmanagement is een breed begrip en gaat vooral over het beleid in een organisatie op het gebied van gezondheid en leefstijl en de aandacht voor de werknemers die de organisatie draaiende moeten houden. Binnen Gezondheidsmanagement spelen verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden en cultuuraspecten een belangrijke rol. Cruciaal voor goed gezondheidsmanagement is de motivatie van de werkgever om een gezonde organisatie te wíllen zijn, en Рals afgeleide daarvan Рde stijl van leidinggeven.

Meer dan de helft van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische en/of psychiatrische klachten, zoals burn-out, depressie, angstklachten, extreme vermoeidheid en spanningsklachten.

Een goed ingeregeld verzuimbeleid bij psychisch verzuim en een actief beleid op het gebied van Gezondheidsmanagement versterkt elkaar.

Een organisatie die kiest voor een integrale aanpak op het gebied van Gezondheidsmanagement en hierin juist investeert kan op vele terreinen winst boeken. Dit alles kan leiden tot een flinke kostenreductie, een hogere arbeidsproductiviteit en daarmee tot betere bedrijfsresultaten.

Investeren in Gezondheidsmanagement loont!