Selecteer een pagina

WERKNEMER

Persoonlijkheidsonderzoek

Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Werk kan ook bijdragen tot herstel. Persoonlijkheidsproblematiek is vaak blijvend en komt voor in verschillende gradaties. Het hebben van persoonlijkheidsproblemen wil niet altijd zeggen dat werk niet mogelijk is. Men kan vaak jarenlang zonder problemen functioneren. Werknemers met persoonlijkheidsproblemen zijn wel kwetsbaarder en lopen eerder vast als er problemen op het werk spelen. Dit kan leiden tot onbegrip, conflicten en langdurig verzuim.

Wat is een Persoonlijkheidsonderzoek?

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt uw persoonlijkheidskenmerken in kaart. Tevens kan gekeken worden naar de wijze waarop u omgaat met stress, tegenslagen etc. en hoe dit uw functioneren mogelijk beïnvloedt.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een interview en een aantal testen.

Het wordt uitgevoerd door één van onze klinisch neuropsychologen ondersteund door een psychodiagnostisch werker.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Indien u medicijnen gebruikt, neemt u dan uw medicatiepaspoort mee.

Duur

Het onderzoek duurt 3,5 tot 4 uur.

Rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. U ontvangt als eerste de concept-rapportage. Als betrokkene heeft u recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de bedrijfsarts plaats. De werkgever ontvangt een terugkoppeling van het onderzoek in de vorm van een ‘lekenrapport’, hierin is – conform de richtlijnen – geen medische informatie opgenomen.

Voor meer info: Neem contact op