Selecteer een pagina

PREVENTIE

Vertrouwenspersoon

QS Gezondheidsmanagement vertrouwenspersoon

QS Gezondheidsmanagement is gespecialiseerd in preventie van en behandeling bij psychische klachten van werknemers. In het kader van preventie biedt QS ook de dienstverlening van een extern en gecertificeerde vertrouwenspersoon aan. Deze dienstverlening kan breed en op maat ingezet worden

Klik hier om informatie of een offerte aan te vragen.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Werkgevers hebben vanuit de Arbowet de plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.
Signaleren en de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting kan in veel gevallen serieuze en langdurige problematiek voorkomen. Een vertrouwenspersoon verlaagt voor werknemers de drempel om problemen en ervaringen bespreekbaar te maken. Zo werkt u als werkgever aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

 • Ondersteuning en een luisterend oor bieden voor werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag
 • Met werknemer primair een oplossing vinden in de informele sfeer
 • Werknemer bijstaan om waar mogelijk anders met situaties om te gaan
 • Bespreken welke andere opties er zijn om een veiligere situatie te creëren
 • Doorverwijzen naar andere professionals
 • Een werknemer bijstaan in een klachtenprocedure
 • Alle informatie te allen tijde vertrouwelijk houden, tenzij de werknemer uitdrukkelijke toestemming geeft om de informatie te delen met derden
 • Adviseren, signaleren en informeren van de organisatie
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, directie en OR

Vertrouwelijkheid

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.
Ernstige signalen die ook de veiligheid van bijvoorbeeld andere werknemers kunnen treffen zullen wel, zonder herleidbaarheid naar een melder, met de organisatie besproken

Verslag

Minimaal één maal per jaar ontvangt de organisatie van de externe vertrouwenspersoon een jaarverslag. Dit verslag wordt besproken met het bestuur, directie en OR en bevat de volgende thema’s:

 • Aantal meldingen en klachten
 • Gesprekken en doorverwijzingen
 • Verantwoording inzet
 • Aanbevelingen

Inrichten en borgen

Vaak blijkt dat meer benodigd is dan slechts een vertrouwenspersoon aanstellen. Het vaststellen van intern beleid of het opleiden en trainen van interne vertrouwenspersonen kan net zo belangrijk zijn. Draagvlak, gedrag en cultuur binnen een organisatie, awareness bij werknemers en regelingen alsmede de vindbaarheid daarvan horen ook bij de inrichting en het borgen.

Graag denken wij met u mee bij de implementatie van een compleet programma.

Klik hier om informatie of een offerte aan te vragen.