Selecteer een pagina

PREVENTIE

Vertrouwenspersoon

QS Gezondheidsmanagement vertrouwenspersoon

QS Gezondheidsmanagement is gespecialiseerd in preventie van en behandeling bij psychische klachten van werknemers. In het kader van preventie biedt QS ook de dienstverlening van een extern en gecertificeerde vertrouwenspersoon aan. Deze dienstverlening kan breed en op maat ingezet worden.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Werkgevers hebben vanuit de Arbowet de plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.
Signaleren en de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting kan in veel gevallen serieuze en langdurige problematiek voorkomen. Een vertrouwenspersoon verlaagt voor werknemers de drempel om problemen en ervaringen bespreekbaar te maken. Zo werkt u als werkgever aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

 • Ondersteuning en een luisterend oor bieden voor werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag
 • Met werknemer primair een oplossing vinden in de informele sfeer
 • Werknemer bijstaan om waar mogelijk anders met situaties om te gaan
 • Bespreken welke andere opties er zijn om een veiligere situatie te creëren
 • Doorverwijzen naar andere professionals
 • Een werknemer bijstaan in een klachtenprocedure
 • Alle informatie te allen tijde vertrouwelijk houden, tenzij de werknemer uitdrukkelijke toestemming geeft om de informatie te delen met derden
 • Adviseren, signaleren en informeren van de organisatie
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, directie en OR

Vertrouwelijkheid

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.
Ernstige signalen die ook de veiligheid van bijvoorbeeld andere werknemers kunnen treffen zullen wel, zonder herleidbaarheid naar een melder, met de organisatie besproken.

Verslag

Minimaal één maal per jaar ontvangt de organisatie van de externe vertrouwenspersoon een jaarverslag. Dit verslag wordt besproken met het bestuur, directie en OR en bevat de volgende thema’s:

 • Aantal meldingen en klachten
 • Gesprekken en doorverwijzingen
 • Verantwoording inzet
 • Aanbevelingen

Inrichten en borgen

Vaak blijkt dat meer benodigd is dan slechts een vertrouwenspersoon aanstellen. Het vaststellen van intern beleid of het opleiden en trainen van interne vertrouwenspersonen kan net zo belangrijk zijn. Draagvlak, gedrag en cultuur binnen een organisatie, awareness bij werknemers en regelingen alsmede de vindbaarheid daarvan horen ook bij de inrichting en het borgen.

Graag denken wij met u mee bij de implementatie van een compleet programma.

QS Consult voor werknemers

Werknemers kunnen – zo nodig anoniem – terecht met al hun vragen op gebied van werk, werk-privé balans, leefstijl, psychische problemen, conflicten, financiën en andere thema’s. Ze worden door de ervaren professionals van QS Consult geholpen om actief te werken aan oplossingen en herstel van mentale vitaliteit. QS kan, desgewenst, de werknemer verder ondersteunen met gerichte interventies op gebied van begeleiding, coaching of professionele hulpverlening.

QS Consult voor leidinggevenden

Leidinggevenden kunnen bij QS Consult terecht met al hun vragen over duurzame inzetbaarheid. Het herkennen van dreigend verzuim of levensfaseproblematiek, vragen rondom interne communicatie, invoer van helder verzuim- of ouderdomsbeleid, het verbeteren van de eigen skills; voor alle denkbare thema’s is QS Consult beschikbaar voor advies. Onze QS Consultant bespreekt de problematiek met de leidinggevende om zo tot een passende en effectieve strategie te komen.