Selecteer een pagina
                 

Privacybeleid

Al onze diensten zijn vertrouwelijk. Dit betekent onder andere dat uw identiteit en persoonlijke gegevens worden beschermd door QS Gezondheidsmanagement. Indien een derde, bijvoorbeeld uw werkgever of uw verzekeringsmaatschappij verzoekt om informatie die op u betrekking heeft, dan verstrekt QS Gezondheidsmanagement uitsluitend informatie nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend middels een machtiging.

Deze geheimhoudingsplicht kan uitsluitend worden doorbroken indien, naar mening van QS Gezondheidsmanagement en de met QS Gezondheidsmanagement gelieerde behandelaren, een direct risico ontstaat voor u zelf of uw omgeving, en het nemen van directe maatregelen noodzakelijk is. In een dergelijke situatie informeert QS Gezondheidsmanagement uitsluitend hulpverlenende instanties (bv. huisarts, bedrijfsarts, behandelaar) die beslist op de hoogte moeten zijn.

QS Gezondheidsmanagement is verplicht om een schriftelijk (medisch) dossier van de trajecten met hun cliënten bij te houden. Deze dossiers worden tot 20 jaar na afloop van het begeleidingstraject bewaard. Dit schriftelijke dossier is de verantwoordelijkheid van QS Gezondheidsmanagement. Als u, of iemand die u wettig vertegenwoordigt, dit dossier wil inzien, dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij QS Gezondheidsmanagement.

Hieronder kunt u de privacyverklaring van QS Gezondheidsmanagement downloaden

Privacyverklaring QS Gezondheidsmanagement BV