Selecteer een pagina

WERKNEMER

Expertise Compact

Bij psychisch verzuim is een goede analyse van de problematiek vaak nodig om een doelgerichte interventie in te kunnen zetten. Een compacte psychiatrische expertise leidt vaak tot geheel nieuwe inzichten die dikwijls bepalend zijn voor het succes van de re-integratie. Als er reeds regulier behandeling is ingezet, maar deze stagneert, is een psychiatrische expertise geïndiceerd ter kritische evaluatie van de diagnose en de behandeling.

Wat is een Expertise Compact

Het Psychiatrisch Onderzoek Arbeid (POA) is een compact psychiatrisch onderzoek gericht op uw actuele situatie: diagnostiek van mogelijke psychische problematiek en het in kaart brengen van uw arbeidsmogelijkheden. Tevens wordt – in geval van problematiek – een behandeladvies gegeven.

Het onderzoek

Het POA bestaat uit een interview waarbij uw problematiek wordt onderzocht en de context van de klachten.

Het onderzoek wordt verricht door één van onze psychiaters.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Indien u medicijnen gebruikt, neemt u dan uw medicatiepaspoort mee.

Duur

Het onderzoek start altijd met een telefonische intake (intake diagnostiek) van ongeveer 1 uur. Daarna volgt het psychatrisch onderzoek. Dit vindt plaats op een van onze locaties en duurt 1 tot 1,5 uur.

Rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De cliënt ontvangt als eerste de concept-rapportage. De cliënt heeft recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de bedrijfsarts plaats. De werkgever ontvangt een terugkoppeling van het onderzoek in de vorm van een ‘lekenrapport’, hierin is – conform de richtlijnen – geen medische informatie opgenomen.

Voor meer info: Neem contact op