Selecteer een pagina

WERKNEMER

Specialistisch onderzoek naar autisme

Werknemers met autisme hebben diverse problemen op de arbeidsmarkt. Het is aannemelijk dat een grote groep mensen werkt zonder dat ze weten dat ze autisme hebben. Bij hen komt de diagnose óf op latere leeftijd óf helemaal niet. Werknemers met autisme zijn kwetsbaar voor veranderingen en overgangen naar nieuwe situaties. Het risico dat er autisme gerelateerde problemen ontstaan die niet adequaat worden opgelost, neemt dan toe. Hierdoor ontstaat langdurig verzuim en gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren. Door daar oog voor te hebben en extra hulp te bieden, kunnen mensen met autisme in hun kracht blijven functioneren.

Wat is een specialistisch onderzoek naar autisme?
Het specialistisch onderzoek naar autisme geeft de werknemer binnen één dag duidelijkheid over het al dan niet aanwezig zijn van autisme of een aanverwante stoornis. Het diagnostisch protocol bestaat uit een aantal deelonderzoeken conform de meest recente richtlijnen.
Wanneer is een specialistisch onderzoek naar autisme zinvol?
  • Als de diagnose niet eerder is uitgesloten of bevestigd.
  • Als onduidelijk is wat de werknemer nodig heeft om te kunnen functioneren
  • Bij stagnatie in herstel ondanks verschillende behandelingen.
  • Als er behoefte is aan snelle diagnostiek vanwege de lange wachttijden regulier
  • Ter voorkoming van instroom in de WGA
  • Tijdens het inzetten van een Spoor 2 re-integratietraject
  • Ter onderbouwing van een UWV procedure
Het onderzoeksteam

De specialistische onderzoeken worden verricht door een klinisch neuropsycholoog. Dit is een gespecialiseerde neuropsycholoog (4-jarige specialisatie opleiding, BIG geregistreerd). Deze wordt ondersteund door een psychodiagnostisch werker.

Rapportage

Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid.

Tarief

Op aanvraag

Locaties

Het onderzoek kan worden uitgevoerd op verschillende locaties over heel Nederland o.a. in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle.

In overleg is het ook mogelijk om in additionele locaties onze diensten aan te bieden, indien noodzakelijk kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Voor meer info: Neem contact op