Selecteer een pagina

BEHANDELING / RE-INTEGRATIE

Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding zal in de regel worden gedaan door een psycholoog of een (psycho)therapeut. Na een uitgebreide intake wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd en gekeken welke therapievorm het meest aansluit bij de problematiek en behoefte van cliënt.
Omdat we beschikken over een breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness,  systeemtherapie, etc.

Intake en verwijzing

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?
Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel werknemer, werkgever als Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.
In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met de opdrachtgever.

 

Coaching & Training

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie bij in principe gezonde medewerkers. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Doel van de coaching is bv. het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het aanleren van vaardigheden.  Er zijn verschillende vormen van coaching o.a., managementcoaching, time-managementcoaching ofwel executive coaching, werkplekcoaching (werkplek-organizer), loopbaan coaching, talentontwikkeling etc.

Zoals bij ieder traject zal ook voorafgaand aan een coachingtraject een intakegesprek plaatsvinden. Naast het formuleren van de doelstelling zal gekeken worden of aangevraagde interventie passend is.

Training

Coaching en training van groepen is tevens mogelijk. Bij groepstraining zoekt de coach naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Bij training kan een bepaald onderwerp aan de orde komen wat op dat moment speelt binnen een groep, te denken aan stress, agressie op de werkvloer, herkennen van psychisch verzuim etc.