Selecteer een pagina

WERKNEMER

Psychiatrische Expertise

Bij psychisch verzuim is een goede analyse van de problematiek vaak nodig om een doelgerichte interventie in te kunnen zetten. Bij complexe problematiek is het zinvol om onderzoek te doen naar mogelijk onderliggende psychiatrische problematiek. Een psychiatrische expertise uitgebreid leidt vaak tot geheel nieuwe inzichten die dikwijls bepalend zijn voor het succes van de re-integratie. Als er reeds regulier behandeling is ingezet, maar deze stagneert, is een psychiatrische expertise geïndiceerd ter kritische evaluatie van de diagnose en de behandeling.

Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise is een breed psychiatrisch onderzoek. Aard en ernst van mogelijke psychische problematiek kan worden vastgesteld.

Vaak wordt een inschatting gemaakt van eventuele invloed van de vastgestelde problematiek op uw functioneren.

Het onderzoek

Een psychiatrische expertise bestaat uit een interview waarbij uw problematiek wordt onderzocht en de context van de klachten.

Het onderzoek wordt verricht door één van onze psychiaters en mogelijk één van onze GZ-psychologen.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Indien u medicijnen gebruikt, neemt u dan uw medicatiepaspoort mee.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. U ontvangt als eerste de concept-rapportage. Als betrokkene heeft u recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de bedrijfsarts plaats. De werkgever ontvangt een terugkoppeling van het onderzoek in de vorm van een ‘lekenrapport’, hierin is – conform de richtlijnen – geen medische informatie opgenomen.

Voor meer info: Neem contact op