Selecteer een pagina

WERKNEMER

Psychiatrische Expertise Middelenmisbruik

Wat is een Psychiatrische Expertise Middelenmisbruik?

Een Psychiatrische Expertise Middelenmisbruik is een psychiatrisch onderzoek met als doelstelling het bepalen van de ernst en aard van mogelijk middelenmisbruik.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de bloed en’/of urineonderzoek.

Het onderzoek

Een psychiatrische expertise middelenmisbruik bestaat uit een interview waarbij uw problematiek wordt onderzocht en de context van de klachten. Daarnaast wordt bij het onderzoek gebruik gemaakt van één of meerdere laboratorium tests.

Het onderzoek wordt verricht door één van onze psychiaters en mogelijk één van onze GZ-psychologen.

Voorbereiding

Er is voor het onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Indien u medicijnen gebruikt, neemt u dan uw medicatiepaspoort mee.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Verder zal u gevraagd worden op een prikpunt bij u in de buurt bloed en/of urine af te geven voor onderzoek. Dit dient plaats te vinden kort na het onderzoek (maximaal 2 werkdagen). U wordt hierover geïnformeerd tijdens het onderzoek.

Rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. U ontvangt als eerste de concept-rapportage. Als betrokkene heeft u recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden.  Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de bedrijfsarts plaats. De werkgever ontvangt een terugkoppeling van het onderzoek in de vorm van een ‘lekenrapport’, hierin is – conform de richtlijnen – geen medische informatie opgenomen.

Voor meer info: Neem contact op