Selecteer een pagina

WERKNEMER

Persoonlijkheidsonderzoek

Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Werk kan ook bijdragen tot herstel. Persoonlijkheidsproblematiek is vaak blijvend en komt voor in verschillende gradaties. Het hebben van persoonlijkheidsproblemen wil niet altijd zeggen dat de werknemer niet kan werken. Men kan soms jarenlang zonder problemen functioneren. Werknemers met persoonlijkheidsproblemen zijn kwetsbaarder en lopen eerder vast als er problemen op het werk spelen. Dit kan zich uiten in steeds terugkerend negatief gedrag, en kan leiden tot onbegrip, conflicten en langdurig verzuim.

Wat is een Persoonlijkheidsonderzoek?

Met dit onderzoek worden persoonlijkheidskenmerken, copingstijlen en eventuele persoonlijkheidsstoornissen in kaart gebracht. Is er een structureel probleem, verklaart dit de gemelde problemen in werk- en privé situaties en kan dit de reden zijn voor het verzuim? Wat zijn de beperkingen, wat is de meest aangewezen behandeling en welke adviezen zijn te geven in de omgang met de werknemer?

Een goed persoonlijkheidsonderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Wanneer is een Persoonlijkheidsonderzoek zinvol?

Bij vermoeden van een relatie tussen verzuim en persoonlijkheid, bijvoorbeeld:

  • terugkerende conflicten in de arbeidssituatie
  • stagnerend herstel ondanks behandeling regulier
  • ter onderbouwing van een WGA procedure

Bij behoefte aan:

  • concrete behandeladviezen
  • advies met betrekking tot omgang met werknemer
  • een objectieve inschatting van beperkingen en belastbaarheid
Het onderzoeksteam

De persoonlijkheidsonderzoeken worden verricht door een klinisch neuropsycholoog. Dit is een gespecialiseerde neuropsycholoog (4-jarige specialisatie opleiding, BIG geregistreerd). Deze wordt ondersteund door een psychodiagnostisch werker.

Rapportage

Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid.

Tarief

Op aanvraag

Locaties

Het onderzoek kan worden uitgevoerd op verschillende locaties over heel Nederland o.a. in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle.

In overleg is het ook mogelijk om in additionele locaties onze diensten aan te bieden, indien noodzakelijk kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Voor meer info: Neem contact op