Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Betalingsvoorwaarden voor opdrachtgevers

QS zal de geleverde Diensten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever leveren conform de tarieven en betalingsvoorwaarden op ons aanmeldformulier. (Deze tarieven worden jaarlijks verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CPI).

Artikel 2: Annulering van afspraken

Gesprekken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden doorberekend, bij trainingen of onderzoeken is dit 48 uur.

Artikel 3: Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht kan uitsluitend worden doorbroken indien, naar mening van QS Gezondheidsmanagement en de met QS Gezondheidsmanagement gelieerde behandelaren, een direct risico ontstaat voor u zelf of uw omgeving, en het nemen van directe maatregelen noodzakelijk is. In een dergelijke situatie informeert QS Gezondheidsmanagement uitsluitend hulpverlenende instanties (bv. huisarts, bedrijfsarts, behandelaar) die beslist op de hoogte moeten zijn.

Artikel 4: Crisis

In geval van crisis wordt de patiƫnt verwezen naar de huisarts of de plaatselijke instanties voor crisisopvang.

Artikel 5: Toestemming

Gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met deze algemene voorwaarden.