Selecteer een pagina

BEHANDELING / RE-INTEGRATIE

Psychosociale begeleiding

Psychologische begeleiding zal in de regel worden gedaan door een psycholoog of een (psycho)therapeut. Na een uitgebreide intake wordt samen met u een hulpvraag geformuleerd en gekeken welke therapievorm het meest aansluit bij uw situatie.

Omdat we beschikken over en breed netwerk heeft QS Gezondheidsmanagement de mogelijkheid verschillende vormen van therapie aan te kunnen bieden zoals gesprekstherapie, gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, Mindfulness, systeemtherapie, etc.

Intake en verwijzing

Een psychologische intake is een uitgebreide intake volgens een vast protocol. Er komen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanleiding en ontstaan van het probleem, de voorgeschiedenis, biografie, sociale context, eventuele lichamelijke klachten, medicatie, eerdere hulpverlening etc.

Naast het in kaart brengen van de klachten wordt tevens ruim aandacht besteed aan de (huidige) werksituatie en het arbeidsverleden; zijn hier knelpunten? Is er sprake van een conflict, te hoge werkdruk, is de functie passend?
Onze uitgebreide intake stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de problematiek en een passend advies te geven waar zowel u, de werkgever als de Arbo-specialist mee verder kan.

In de regel zal het gaan om kortdurende therapie, 5 tot 10 sessies.
Tijdens de sessies zal er worden gewerkt aan de hulpvraag en de re-integratie.

In sommige gevallen kan een verlenging van een interventie of verwijzing in de 2e lijn noodzakelijk zijn. Verlenging en verwijzing gaan altijd in overleg met u en de opdrachtgever.