Selecteer een pagina

WERKNEMER

Praktische info

Wanneer word u aangemeld?

QS Gezondheidsmanagement biedt begeleiding aan werknemers met klachten van psychische aard. Bijvoorbeeld als u problemen heeft op uw werk, zoals een te hoge werkdruk of een conflict met een collega. Of als er zich problemen voordoen in uw privéleven, als u zich somber of angstig voelt, of wanneer u getuige bent geweest van een schokkende gebeurtenis op de werkvloer of privé.

Wanneer u bij ons wordt aangemeld, kan dit zijn in opdracht van de arbodienst, op advies van de bedrijfsarts of op verzoek van uw werkgever of uzelf. In de meeste gevallen betekent dit dat u op moment van aanmelding ziek bent gemeld, maar u kunt ook worden aangemeld om juist te voorkómen dat u uit zult vallen van werk.

Wat kunt u verwachten?

Als u bij ons bent aangemeld, wordt u gebeld door één van onze psychologen om een afspraak te plannen voor een intakegesprek. We streven ernaar om u binnen drie werkdagen, nadat u bij ons bent aangemeld, in te plannen voor een gesprek. Samen met u proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de aard van de klachten is en kijken we vervolgens naar een passend hulpaanbod. Dit kan zijn een behandeltraject bij QS of een verwijzing naar een externe partij. Onze begeleiding richt zich op klachtenreductie en op terugkeer naar het werk. De volgende vraag staat daarbij centraal: wat heeft u nodig om weer goed te kunnen functioneren?
Gedurende het traject zullen we zowel u als uw arbodienst hierin adviseren en begeleiden.

Wat kost de begeleiding?

Aan de begeleiding van QS Gezondheidsmanagement zijn voor u geen kosten verbonden. Een behandeltraject bij QS wordt vergoed door uw werkgever. Mocht in overleg met u en uw bedrijfsarts gekozen worden voor een snel te starten psychiatrische behandeling, verzorgd door QS Herstel, dan bestaat de mogelijkheid uw zorgverzekering te laten bijdragen aan de kosten.

Voor meer info: Neem contact op