Selecteer een pagina

WERKGEVER

SoberCare alcoholmonitoring

SoberCare biedt dienstverlening ter ondersteuning van werknemers met alcoholproblematiek die langdurig nuchter willen blijven.

SoberCare werkgeversmodule:

Heeft u een werknemer met een alcoholprobleem?
SoberCare biedt werkgevers en werknemers een behandeling die het mogelijk maakt veilig – want gecontroleerd nuchter – aan het werk blijven.

De behandeling bij SoberCare duurt 12 maanden en wordt vanuit huis gevolgd. Zo kan werknemer zijn gewone leven, thuis en op het werk, zo veel mogelijk voortzetten. De nuchterheid wordt 4 keer per dag door werknemer aangetoond met een mobiel blaasapparaat: de zogenaamde monitoring. De behandelaar van SoberCare krijgt de testuitslagen en een foto van de werknemer tijdens het blazen zodat we zeker weten dat het werknemer zelf is die blaast. De werknemer machtigt SoberCare de testresultaten te delen met naasten en desgewenst de bedrijfsarts. De bedrijfsarts krijgt van SoberCare informatie over het beloop van de behandeling en blijft op de hoogte van de actuele resultaten van de blaastesten*. Zo kan de bedrijfsarts de mogelijkheden voor werk telkens betrouwbaar inschatten.

Door mogelijk te maken dat uw werknemer een SoberCare behandeling volgt voldoet u aan uw zorgplicht en draagt u als werkgever maximaal bij aan het herstel en de inzetbaarheid van uw werknemer.

De zorgkosten voor de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar van werknemer*. Binnen de Werkgeversmodule verzorgt SoberCare de monitoring en communicatie met de bedrijfsarts. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en komen voor rekening van de werkgever. Het tarief voor de Werkgeversmodule bedraagt 149 euro excl. BTW per maand.

* Mogelijk heeft uw werknemer een zorgverzekeraar waar SoberCare geen contract mee heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval doorgaans een percentage van de zorgkosten (gemiddeld 70%) Als werkgever voldoet u in dat geval het verschil.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via: info@sobercare.nl of 085-3031401. Wij zijn alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

(*) voor alle communicatie vanuit SoberCare met bedrijfsarts is toestemming van werknemer nodig.