Selecteer een pagina

WERKNEMER

Intake diagnostiek

Indien er sprake is van psychische problematiek, maar het niet voldoende duidelijk is welke interventie het beste aansluit bij de problemen van de werknemer kan een intake diagnostiek uitkomst bieden

Wat is een Intake diagnostiek?

Voorafgaand aan een diagnostisch onderzoek vindt er altijd een telefonische intake plaats. Via de intake diagnostiek kan worden bepaald of er aanleiding is voor additioneel onderzoek.

Voorbereiding

Er is voor een intake diagnostiek is geen speciale voorbereiding nodig.

Duur

Een intake diagnostiek duur ongeveer 1 uur.

Rapportage

Van de intake diagnostiek wordt een rapportage opgesteld. De cliënt heeft recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden. Na doorlopen van de inzage en correctie door cliënt vindt er terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats.

 

Voor meer info: Neem contact op