Selecteer een pagina

WERKNEMER

Psychiatrische Expertise Uitgebreid

Bij psychisch verzuim is een goede analyse van de problematiek vaak nodig om een doelgerichte interventie in te kunnen zetten. Bij complexe problematiek is het zinvol om onderzoek te doen naar mogelijk onderliggende psychiatrische problematiek. Een psychiatrische expertise uitgebreid leidt vaak tot geheel nieuwe inzichten die dikwijls bepalend zijn voor het succes van de re-integratie. Als er reeds regulier behandeling is ingezet, maar deze stagneert, is een psychiatrische expertise geïndiceerd ter kritische evaluatie van de diagnose en de behandeling.

Wat is een Expertise Uitgebreid?

Een Expertise Uitgebreid is een psychiatrisch onderzoek waarbij vaak een brede vraagstelling beantwoord wordt door de psychiater:

  • welke psychiatrische diagnose wordt gesteld?
  • wat is de context van de problematiek?
  • zijn er beperkingen (in FML termen)?
  • zijn er behandelmogelijkheden?

De psychiater overziet het gehele spectrum van psychische klachten (van mild tot ernstig, burn-out tot psychose) en is daarbij in staat ook eventuele onderliggende problematiek (persoonlijkheid, verslaving etc) te herkennen. Zo ontstaat een compleet beeld van de aard en ernst van de problematiek van de werknemer.

Wanneer is een Expertise Uitgebreid zinvol?
  • Bij onduidelijkheid over diagnose, te volgen traject en prognose
  • Bij vermoeden van complexe problematiek en/of bij langdurig verzuim / WGA trajecten / onderbouwing IVA / aantonen medische eindtoestand
  • Bij behoefte aan solide onderbouwing van het WvP dossier
  • Bij stagnatie of risico sanctie UWV
Het onderzoeksteam

De expertise compact wordt uitgevoerd door één van onze psychiaters, daarbij ondersteund door één van onze GZ psychologen of klinisch neuropsychologen.

Rapportage

Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid.

Tarief

Op aanvraag

Locaties

Het onderzoek kan worden uitgevoerd op verschillende locaties over heel Nederland o.a. in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle.

In overleg is het ook mogelijk om in additionele locaties onze diensten aan te bieden, indien noodzakelijk kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Voor meer info: Neem contact op