Selecteer een pagina

Snelle diagnostiek, zonder wachttijden, korte lijnen en helder advies, tegen een betaalbaar tarief van €195,-.

Sinds de wetswijziging die per 1 januari is ingegaan is er nog veel onduidelijkheid over de verwijzing naar psychologische en psychiatrische hulp. Zo komen werkgerelateerde klachten niet meer in aanmerking voor vergoeding via de eigen ziektekostenverzekering en is er vooraf diagnostiek nodig. Is het basiszorg of specialistische zorg?

Door de zoektocht naar de juiste hulp kan de werknemer, ongewild en vaak afgeschrikt door hoge kosten, in een lang traject terecht komen. Gevolg: geen adequate behandeling, verergering van de klachten, langdurig verzuim. Verkorte Diagnostiek kan helpen dit te voorkomen en direct tot een goed advies en adequate verwijzing te komen.

Verkorte Diagnostiek

  • Snelle start, zonder wachttijd gegarandeerd.
  • Medische verwijsbrief niet verplicht.
  • Heldere rapportage, zowel medische rapportage voor de bedrijfsarts  als een procesverslag (lekenrapport) voor de werkgever en re-integratiespecialist.
  • Gevolgd door een verwijzing of behandelplan.